CHAIN VÀ FLIGHT SCRAPER

Hệ thống dây chuyền và cào kim loại cho các lưu vực hình chữ nhật đặt ra các tiêu chuẩn mới trong công nghệ nước và nước thải. Một trọng lượng nhẹ, xây dựng đơn giản và xử lý dễ dàng được kết hợp để tạo ra một hệ thống với độ tin cậy và độ bền hoạt động tối đa.

4 LOẠI QUẢNG CÁO KHÁC NHAU TRONG TANK

chain and flight scraper-construction

error: Content is protected !!