SẢN PHẨM SCREENING

ARM TRASH RAKE
RÚT TAY ARM HYDRAULIC
GRAB TRASH RAKE
GRAB RASH
DRUM SCREEN
MÀN HÌNH DRUM
STEP SCREEN
MÀN HÌNH BƯỚC
mechanical bar screen
MÀN HÌNH CƠ KHÍ
BANDSCREEN
MÀN HÌNH BAN DU LỊCH
bormet
BORMET