lantec banner
lantec banner
lantec banner
lantec banner
lantec banner
lantec banner
previous arrow
next arrow

THIẾT BỊ & KỸ THUẬT MÔI TRƯỜNG

Chuyên về thiết bị và kỹ thuật môi trường trong hơn một thập kỷ,

Chúng tôi cung cấp các giải pháp và thiết bị toàn diện cho các dự án kiểm soát lũ lụt, nước thải công nghiệp, xử lý nước thải và xử lý nước cầm tay như máy bơm trục vít Archimedean, màn hình cơ khí, máy sục khí bề mặt tốc độ thấp, máy khuếch tán không khí, máy xới chuỗi , chất làm đặc đai trọng lực, máy lọc vành đai, máy lọc lọc, máy sấy bùn và cào rác. Thiết bị của chúng tôi được đăng ký với SPAN, được chứng nhận ISO và được thiết kế để đáp ứng nhu cầu cho tất cả các ứng dụng nước thải, nước, công nghiệp, kiểm soát lũ lụt và tưới tiêu.

Trọng tâm của chúng tôi là tạo ra giá trị từ nước và chất thải, và chúng tôi cung cấp các giải pháp cho các vấn đề xử lý nước và nước thải phức tạp nhất thế giới. Lantec môi trường Sdn Bhd sẽ đảm bảo các nhà máy xử lý nước thải đạt được sự tuân thủ môi trường, giảm tác động môi trường và cải thiện đáng kể hiệu quả.

Đầu vào của Lantec môi trường kết hợp với sự hỗ trợ liên tục của các nhà cung cấp công nghệ của chúng tôi, những người đại diện hàng đầu trong lĩnh vực tương ứng của họ, đảm bảo rằng các công nghệ môi trường được cung cấp hoàn toàn phù hợp với yêu cầu địa phương và chất lượng cao nhất. Chúng tôi không chỉ đề xuất các giải pháp, chúng tôi còn đảm bảo hiệu suất và chất lượng. Chúng tôi cung cấp các hệ thống hoàn chỉnh nhưng cũng xử lý các thành phần theo yêu cầu của bạn trong khi luôn kết hợp công nghệ tốt nhất hiện có.

KIỂM SOÁT VÀ HẤP DẪN
THỦY LỰC
HỆ THỐNG XỬ LÍ NƯỚC THẢI
CÂY XỬ LÝ NƯỚC
CÔNG NGHIỆP

CÁC SẢN PHẨM

BƠM
VẬT LÝ VẬT LÝ
MÀN HÌNH
ĐIỀU TRỊ SLUDGE
KIẾM TIỀN
MÁY SẤY SLUDGE
KHAI THÁC
ĐIỀU TRỊ HÓA CHẤT
trash rake
AMGH trash rake
surface aerator
project slider
project slider
trash rake
AMGH trash rake
surface aerator
project slider
project slider
previous arrow
next arrow
trash rake
AMGH trash rake
surface aerator
project slider
project slider
previous arrow
next arrow