SẢN PHẨM XỬ LÝ SLUDGE

COMPACT COMBINE UNIT (GRAVITY BELT THICKENER + BELT PRESS)
ĐƠN VỊ COMBINE COMPACT (GRAVITY BELT THICKENER + BELT PRESS)
GRAVITY BELT THICKENER
GRAVITY DƯỚI THICKENER
BELT PRESS
THÔNG CÁO BÁO CHÍ
CENTRIFUGE DECANTER
TRANG TRÍ TRUNG TÂM
FILTER PRESS
LỌC BÁO CHÍ
error: Content is protected !!